Karta över Värnamo

Värnamo är en stad i Jönköpings län i södra Sverige. Den har en befolkning på cirka 19 000 invånare och fungerar som administrativt centrum för Värnamo kommun. Värnamo ligger vid korsningen av två stora floder, Lagan och Lillån, som historiskt har spelat en betydande roll i stadens utveckling. Staden är väl ansluten med väg och järnväg och ligger längs E4:an och den viktigaste järnvägslinjen mellan Stockholm och Malmö.