Karta över Garphyttan

Garphyttan Nationalpark ligger i Örebro län och är en av Sveriges äldsta nationalparker, grundad 1909. Parken är känd för sitt kulturlandskap, som har formats av traditionellt jordbruk och betesdjur. Garphyttan erbjuder vackra blomsterängar, äldre lövskogar och vandringsleder, samt en gammal hyttruin som vittnar om områdets järnbrukshistoria.