Karta över Enköping

Enköping är en tätort som ligger i Uppland i östra Svealand, Sverige. Tätorten är även centralort i Enköpings kommun i Uppsala län. År 2020 rapporterades det att Enköping hade en befolkning på lite över 25 000 invånare. Hela Enköping kommun har ca 47 100 invånare. Tätorten är till följd därav Sveriges 57:e största stad och den näst största i Uppsala län, efter Uppsala. Enköping är belägen nära Mälarens norra strand och Enköpingsån rinner genom orten. Enköping är känt för sina många parker och går ibland under benämningen ”Parkernas stad”. Det finns 24 olika parker, grönområden och planteringar i tätorten.

Enköping har också en lång historia och ett rikt kulturliv, med flera historiska byggnader och monument. Bland annat kan man besöka Enköpings museum, Härkeberga kyrka med sina välbevarade kalkmålningar från 1400-talet, och Enköpings slott från 1200-talet. Enköping är en viktig knutpunkt för kommunikation, med järnväg och motorvägar som E18 och E20 som ansluter staden till Stockholm, Västerås, Uppsala och andra delar av landet.