Karta över Kristianstad

Kristianstad är en tätort som ligger i Skåne i södra Svergie. Tätorten är även centralort i Kristianstads kommun. Före 1996 var Kristianstad residensstad i Kristianstad län, innan länet uppgick i Skåne län. År 2020 rapporterades det att tätorten hade en folkmängd på lite under 41 300 invånare (av Kristianstads kommun cirka 86 700 invånare). Detta innebär att tätorten är den 4:e största i Skåne till antal invånare.

Kristianstad innefattar våtmarksområden och Sveriges lägsta punkt finns i tätorten (2,41 meter under havsytan). På grund av detta måste delar av staden skyddas av vallar och vattenpumpar.