Karta över Karlskoga

Karta över Karlskoga

Karlskoga är en tätort belägen i östra Värmland i mellersta Sverige. Tätorten är centralort i Karlskoga kommun i Örebro län och ligger vid den norra stranden av sjön Möckeln. År 2020 hade Karlskoga en befolkning på strax under 27 400 invånare (av Karlskoga kommuns cirka 30 400 invånare), vilket gör den till den näst största tätorten både i Örebro län och landskapet Värmland. Staden är starkt förknippad med industriföretaget och vapentillverkaren Bofors, vars huvudkontor ligger här. Besök Nobelmuseet i Karlskoga för att lära dig mer om Alfred Nobel och hans koppling till staden.