Världskarta

När det gäller hela världen täcker jordens yta 510 072 000 kvadratkilometer och är hem för cirka 7 miljarder människor som lever i 196 länder över hela planeten. Världen är indelad i sju världsdelar: Afrika, Antarktis, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien och Sydamerika. Varje kontinent har sin egen unika geografi, klimat, flora och fauna samt kultur och historia. Många av dessa kontinenter är sammankopplade genom handel, politik, kulturutbyte och gemensamma miljöutmaningar. Globalisering och tekniska framsteg har lett till ökad samverkan och beroende mellan nationer, och världens befolkning fortsätter att växa och förändras.