Karta över Katrineholm

Katrineholm är en tätort som ligger i Södermanland i östra Svealand, Sverige. Tätorten är även centralort i Katrineholms kommun i Södermanlands län. År 2020 rapporterades det att Katrineholm hade en befolkning på lite över 24 400 invånare (av Katrineholms kommuns drygt 34 800 invånare). Detta innebär att tätorten är den tredje största i länet beräknat utifrån antal invånare, efter Eskilstuna och residensstaden Nyköping.

Tätorten är belägen i inlandet av Södermanlands län och grundades ursprungligen som ett stationssamhälle runt Västra stambanan som går mellan Stockholm och Göteborg. Idag har Katrineholm särskilt goda kommunikationer med Stockholm och andra närliggande tätorter.