Karta över Uddevalla

Uddevalla är en tätort belägen i Bohuslän i sydvästra Sverige och fungerar som centralort i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Tätorten ligger vid Byfjorden, en vik av sydöstra Skagerrak, och vid mynningen av Bäveån. Uddevallas stränder är särskilt kända för det stora antalet snäckor som återfinns där.

År 2020 rapporterades det att Uddevalla hade en befolkning på lite över 35 900 invånare, av Uddevalla kommuns cirka 57 000 invånare. Detta innebär att Uddevalla är den största tätorten (helt belägen) i Bohuslän sett till invånarantalet. Uddevalla erbjuder en blandning av natur och kulturupplevelser, med närhet till både kusten och skogen samt ett rikt utbud av butiker, restauranger och evenemang.