Karta över Vänersborg

Vänersborg är en tätort som ligger i Västergötland i sydvästra Sverige. Tätorten är även centralort i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, samt kansliort för Vänersborgs tingsrätt. Numera är Vänersborg därutöver säte för den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen, men residensstaden förblir Göteborg. År 2020 hade Vänersborg en befolkning på strax över 24 100 invånare, medan hela Vänersborgs kommun hade cirka 39 600 invånare.

Eftersom Vänersborg är belägen vid den södra stranden av Sveriges största sjö, Vänern, och nära hamnstaden Göteborg via Göta Älv, har sjöfarten länge varit mycket viktig för tätorten. Hantverk och handel har också varit en viktig del av dess näringsliv. Vänersborg har historiskt sett haft en betydande roll som handels- och sjöfartscentrum, och staden har idag en växande industri och flera utbildningsmöjligheter.