Karta över Store Mosse

Store Mosse Nationalpark ligger i Jönköpings län och är den största högmossen i södra Sverige. Parken erbjuder ett unikt landskap av våtmarker, små sjöar och öppna mossar, vilket skapar en viktig livsmiljö för sällsynta växter och fåglar. Besökare kan utforska parken längs spänger och vandringsleder, samt besöka Naturum Store Mosse, ett besökscenter med utställningar och information om parkens natur och kultur.