Sverige karta

Sverige är ett land beläget i norra Europa, på Östersjökusten. Det gränsar till Norge i väst och Finland i nordost, och är förbundet med Danmark i sydväst via Öresundsbron. Landet har sjögränser med Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Ryssland. Sverige är det fjärde största landet i Europa och täcker den sydöstra delen av den Skandinaviska halvön. Huvudstaden är Stockholm och Sverige har varit medlem i Europeiska Unionen sedan den 1 januari 1995.

Geografiskt sett täcker Sverige den östra delen av den Skandinaviska halvön, med Östersjön och Bottniska viken längs östkusten. I söder finns Öresundsbron som förbinder landet med Danmark, medan Skagerrak och Kattegatt ligger västerut. I västra Sverige sträcker sig den Skandinaviska bergskedjan ut, vilken fungerar som en naturlig gräns mellan Sverige och Norge.

Administrativt är Sverige indelat i 21 län, som är baserade på historiska, geografiska och kulturella kriterier. Landet har även historiska provinser, som ofta grupperas i de tre större regionerna Norrland, Svealand och Götaland. Dessa regioner och provinser har ingen formell politisk betydelse men är viktiga för att förstå Sveriges kulturella och geografiska mångfald. Sverige är känt för sin välfärdsstat, starka ekonomi, högkvalitativa utbildning och livskvalitet samt för sin natur och kultur.

Gå ut till vår andra webbplats som låter dig navigera på Sverigekartor.