Karta över Landskrona

Landskrona är en tätort som ligger i Skåne i södra Sverige. Tätorten är belägen mellan Helsingborg och Malmö vid Öresund i västra Skåne. Landskrona är även centralort i Landskrona kommun. År 2020 rapporterades det att tätorten hade en befolkning bestående av strax under 33 400 invånare (av Landskrona kommuns cirka 46 400 invånare).

På grund av sin hamn har Landskrona tidigare i historien haft en betydande roll för både svensk handel och militären. Idag har tätorten direkta järnvägsförbindelser med många av södra Sveriges största tätorten, bland annat Helsingborg, Lund, Malmö och Göteborg, samt Köpenhamn i Danmark.