Karta över Vallentuna

Vallentuna är en tätort som ligger i Stockholms län i mellersta och östra Sverige. Tätorten är kommungränsöverskridande, eftersom den huvudsakligen ligger i Vallentuna kommun men också inkluderar Täby Kyrkby som tillhör Täby kommun. Vallentunadelen av tätorten är centralort i Vallentuna kommun och är även kyrkby i Vallentuna socken. År 2020 hade Vallentuna en befolkning på strax över 33 300 invånare.

Trafikkommunikationer i Vallentuna består av ett antal busslinjer samt kopplingar till Roslagsbanan, en smalspårig järnväg som förbinder Vallentuna med Stockholms centrum. I Vallentunadelen av tätorten har Roslagsbanan fyra stationer. Roslagsbanan har varit en viktig bidragande faktor till tätortens tillväxt under de senaste åren, eftersom den ger goda pendelmöjligheter till Stockholm och andra delar av regionen.