Karta över Sollentuna kommun

Sollentuna kommun är en kommun belägen i Stockholms län i östra Sverige, strax norr om Stockholm stad. Kommunen ligger i de södra delarna av landskapet Uppland och gränsar till flera andra kommuner: i norr till Upplands Väsby kommun, i nordöst till Täby kommun, i öster till Danderyds kommun, i söder till Solna kommun och Sundbybergs kommun, i sydväst till Stockholms kommun och i väster till Järfälla kommun.

År 2019 beräknades folkmängden i Sollentuna kommun vara 73 857 invånare. Kommunen har en blandning av bostadsområden, kontor, parker och naturområden. Sollentuna centrum är det största kommersiella och kulturella centrumet i kommunen, med butiker, restauranger och kulturaktiviteter.

Sollentuna kommun har utmärkta kommunikationer med kollektivtrafiken. Det finns totalt fem pendeltågsstationer (Sollentuna station, Häggvik station, Norrviken station, Rotebro station och Väsjön station) som förbinder kommunen med centrala Stockholm och andra delar av Stockholms län. Dessutom trafikerar flera SL-busslinjer kommunen, vilket gör det enkelt för invånarna att resa inom Sollentuna och till grannkommuner.

Kommunen har också ett rikt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Det finns flera idrottsanläggningar, simhallar och friluftsområden för att främja en aktiv livsstil. Sollentuna bibliotek erbjuder kulturella och utbildningsmässiga resurser, och Sollentuna konsthall visar konstutställningar.