Karta över Sundsvall

Sundsvall är en tätort belägen i Västernorrland i norra Sverige. Tätorten är även centralort i Sundsvall kommun. År 2020 rapporterades det att Sundsvall hade en folkmängd på strax under 59 000 invånare (av Sundsvall kommuns totala 99 386 invånare). Tätorten är därmed Sveriges 21: a största tätort till folkmängd, och den tredje största tätorten i Norrland (efter Umeå och Gävle).

Sundsvall ligger belägen i en dalgång mellan de två bergen Södra och Norra Stadsberget. I tätortens södra del finns naturreservatet Sidsjö naturreservat, som upprättades 2001 och ämnar skydda naturen runt Sidsjön.