Karta över Luleå

Luleå är en tätort i Norrbotten i norra Sverige. Tätorten är även centralort i Luleå kommun och residensstad för Norrbottens län, Sveriges nordligaste län. År 2020 rapporterades det att det fanns strax över 49 100 invånare i Luleå (av Luleå kommuns cirka 78 800 invånare). Detta gör Luleå till Sveriges 24:e största stad.
Sveriges nordligaste universitet, Luleå tekniska universitet, ligger här. Det är en av Sveriges tre tekniska universitet (de andra två är KTH och Chalmers). Därutöver är Luleå känd för metallurgi, med sin mycket stora stålindustri och forskning inom området. I folkmun kallas tätorten därav ofta för Stålstaden.