Karta över Eskilstuna

Eskilstuna är en tätort i landskapet Södermanland och centralort i Eskilstuna kommun. Eskilstuna är även den största tätorten i Södermanland län. Genom orten rinner Eskiltunaån, som flyter samman med Hjälmaren och Mälaren. År 2018 fanns det här 69 816 invånare (utav 105 924 i Eskilstuna kommun). I tätorten finns det en stor population av Sverigefinnar.

Eskilstuna är sedan länge känd som en industristad där stora och internationella företag som Volvo och Assa har en del av sin verksamhet. Utöver det finns det även ett campus för högskolan Mälardalen som grundades här tillsammans med grannstaden Västerås.